2.10.2013.

Social Psychology… Lúc bắt đầu đã chẳng ngờ là sẽ thích thú và học được nhiều như thế nhỉ. Vẫn cứ nhớ cái kiểu đầu óc quay mòng mòng với mấy thứ trong đấy, thức khuya trờ khuya trật để làm bài, trời bắt đầu sáng mới lăn ra ngủ, khi ngủ cũng lơ mơ nghĩ về nó, vừa dậy là với tay bật máy xem kết quả ngay. Cũng đến lúc kết thúc rồi. Nên vậy. Còn quá nhiều thứ phải làm.

a63f9ec29cba35ed669ecd47753f9a70ef1ddeff-1380720148

Pyynikki Tower, 24.7.2013.

Lúc nãy Na gửi cho nghe lại bài này, thích ghê ~ Hôm nay cũng là thứ 4. : )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s